Đăng nhập

Huyện Núi Thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

(22/07/2018). Số lượt xem:1835

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là các cán bộ chủ chốt của huyện, cán bộ chủ chốt của các xã, thị trấn, các Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Minh Khả - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Khả nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thông qua 03 nghị quyết quan trọng đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Từ đó, đồng chí đề nghị các đại biểu ngay sau khi Hội nghị kết thúc, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung của các nghị quyết đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng tinh thần, nội dung của các nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng chí cũng yêu cầu sau hội nghị, các đại biểu theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 
Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Minh Khả, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung, tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”. 
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Đoàn Xuân Quang - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt triển khai kế hoạch số 85-KH/HU, ngày 27/6/2018 của huyện ủy Núi Thành về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng, đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, TTBD Chính trị huyện căn cứ kế hoạch của Huyện ủy, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung các nghị quyết đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy), việc tổ chức học tập, quán triệt tinh thần, nội dung các nghị quyết và viết bài thu hoạch hoàn thành trong tháng 8 năm 2018. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch của Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của các nghị quyết đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Nghĩa - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Nghĩa - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361