Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Ủy ban nhân dân
1 Nguyễn Thành Đạt Chủ tịch 0914246154
2 Nguyễn Tấn Nam Phó chủ tịch 0905478411 namnuitra@gmail.com
3 Đặng Thị Yến Tuyết Phó chủ tịch 01685955244 yentuyettn1980@gmail.com
Địa chính - Xây dựng
4 Nguyễn Tấn Dũng Công chức 0906543575 nguyentandungtn85@gmail.com
5 Lương Xuân |Quyền Công chức 0906593444 xuanquyen37@gmail.com
6 Trần Văn Phúc Quản lý hiện trạng 0963168146 vanphuc33@gmail.com
7 Lê Văn Tài Quản lý hiện trạng 0975770783
8 Nguyễn Minh Vương Công chức 0905418063 vuongntqn84@gmail.com
Văn phòng
9 Trần Thị Hiển Công chức
10 Châu Ngọc Binh Công chức 0935945761 ngocbinhdtn@gmail.com
11 Trần Thị Trí Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ 01663712018
12 Nguyễn Thị Ngọc Văn phòng - Nội vụ - Thi đua - Tôn giáo - Dân tộc 0969904565
Tư pháp Hộ tịch
13 Dương Minh Ngọc Công chức 0902002675
14 Nguyễn Thị Thanh Tuyên Công chức 01675525831 xatamnghia@gmail.com
Lao động - Thương binh - Xã hội
15 Nguyễn Thị Phương Linh Công chức 0905706271 phuonglinhtn84@gmail.com
16 Lê Thị Liên Giảm nghèo - Đào tạo nghề 0983016872 lelien27021982@gmail.com
17 Nguyễn Thị Nhạn Dân số - KHHGĐ 0987015997 dansotamnghia@gmail.com
Công an
18 Nguyễn Hoa Trưởng công an 0914285710
19 Nguyễn Văn Xuân Phó Công an 0977927675
20 Lê Trí Đức Phó Công an 0905575413 letriduc78@gmail.com
21 Lê Văn Sang Công an thường trực 01666964876
22 Lê Kim Vỹ Công an thường trực 09633099934 lekimvy1992@gmail.com
23 Châu Ngọc Tuấn Công an thường trực 0915007064
Văn hóa Xã hội
24 Nguyễn Nhật Đông Truyền thanh 0911382124
25 Ngô Thị Nhân Trường Mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ 0975105909
26 Huỳnh Văn Trinh Trường THCS Lê Lợi 0935400293
27 Châu Thị Hoa Phó Trưởng trạm phụ trách y tế 0766729397 ytetamnghia@gmail.com
28 Hoàng Thanh Kiều Công chức văn hóa - xã hội 0367170734
Quân sự
29 Huỳnh Đức Hiền Chỉ huy trưởng Ban CH Quân sự 01699358556
30 Châu Ngọc Phú Phó Chỉ huy trưởng Ban CH Quân sự 01628911896 phuxadoi@gmail.com
31 Huỳnh Ngọc Tá Phó Chỉ huy trưởng Ban CH Quân sự 0985749315
Tài chính - Kế toán
32 Đỗ Thị Mười Kế toán trưởng 0935204922 muoidothi@gmail.com
33 Bùi Thị Thu Hoài Kế toán viên 0905996613 buithuhoaikt85@gmail.com
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đảng ủy - HĐND - Mặt trận - Hội đoàn thể
34 Châu Ngọc Hồng Bí thư Đảng ủy 0914285733
35 Đinh Thị Hạnh Chủ tịch UBMTTQVN 0905531681 hanhmttqvnxatamnghia@gmail.com
36 Huỳnh Thị Tự Phó Bí thư Đảng ủy 01689184077
37 Bùi Thị Lan Phương Bí thư Đoàn Thanh niên 01686013016
38 Châu Ngọc Khúc Chủ tịch Hội Nông dân 01228547900 hndtamnghia@gmail.com
39 Nguyễn Tấn Nghĩa Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 0985922093
40 Nguyễn Thị Hoài Kiểm tra đảng 0965749700
41 Phạm Đức Thành Ban Tuyên giáo 01668033038 phamducthanhtg@gmail.com
42 Châu Thị Kiều Dân vận 01656283538 chaukieu1991@gmail.com
43 Nguyễn Thị Sương Phó Chủ tịch Hội Nông dân 01667325311
44 Châu Ngọc Thảo Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 0964264069
45 Huỳnh Văn Trung Chủ tịch Hội Người cao tuổi 0976534355
46 Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0933467492
47 Lê Hồng Di Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 0973720167 hongditamnghia@gmail.com
48 Võ Thị Thảo Phó CT UBMTTQVN 0968984533 thaothaotamnghia@gmail.com
49 Nguyễn Thị Tình Chủ tịch Hội LH Phụ nữ 0905705378
50 Phạm Thị Thùy Dung Phó chủ tịch Hội LH Phụ nữ 0975770783 thuydung111729@gmail.com
51 Nguyễn Thị Hải Yến PCT Hội đồng nhân dân 0982292405 nguyenthihaiyen1967@gmail.com
Gia đình - Trẻ em
Đài Truyền thanh
Văn phòng Đảng ủy
52 Nguyễn Châu Thanh Tuyền vanphong 01666995152 tuyenvptn@gmail.com
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Nghĩa - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Nghĩa - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361